!css

Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s platnou legislatívou GDPR sme vydali memorandum o tom, akým spôsobom nakladáme s osobnými údajmi našich klientov. Chceme, aby ste vedeli, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi ďalej nakladáme a na aké účely ich využívame. Nájdete tu tiež informácie o zdrojoch, z ktorých tieto údaje získavame, a takisto sa dozviete, komu tieto dáta môžeme poskytnúť.

Vaše osobné údaje spracovávame vždy transparentne, korektne, v súlade so zákonom a v rozsahu potrebnom na príslušný účel. Osobné údaje klientov bezpečne uchovávame, vždy len po nevyhnutne nutnú dobu.

Memorandum o spracování osobných údajov našich klientov

Memorandum o spracování osobních údajov našich zamestnancov
 

 

Kontakty na DPO KB v ČR

Kontakty na DPO KB na Slovensku

Poštovní adresa:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO KB

Na Příkopě 969/33

114 07 Praha 1

Česká republika

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov / DPO KB

Hodžovo námestie 1A

P.O.BOX 137

810 00 Bratislava

Slovenská republika

E-mailová adresa:

osobni_udaje@kb.cz

osobne_udaje@koba.sk

Telefon pro veřejnost (Infolinka KB):

v ČR: 800 521 521,

ze zahraničí: +420 955 559 550

v SR: 0800 118 100,

ze zahraničí: +421 259 277 505

Telefon pro zaměstnance KB/FSKB entit (A.Fiedler):

+420 955 532 780

+420 955 532 780