!css

Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s platnou legislatívou GDPR sme vydali memorandum o tom, akým spôsobom nakladáme s osobnými údajmi našich klientov. Chceme, aby ste vedeli, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi ďalej nakladáme a na aké účely ich využívame. Nájdete tu tiež informácie o zdrojoch, z ktorých tieto údaje získavame, a takisto sa dozviete, komu tieto dáta môžeme poskytnúť.

Vaše osobné údaje spracovávame vždy transparentne, korektne, v súlade so zákonom a v rozsahu potrebnom na príslušný účel. Osobné údaje klientov bezpečne uchovávame, vždy len po nevyhnutne nutnú dobu.

Memorandum o spracování osobných údajov našich klientov

Memorandum o spracování osobných údajov našich zamestnancov