!css

Sme spoločensky zodpovední

Udržateľná budúcnosť je základ našej spoločenskej zodpovednosti. V minulom roku sme na Slovensku a v Českej republike poskytli 112 milióna EUR na zelené investície, čo je pätina nášho portfólia. Oproti roku 2021 je to nárast o 40 miliónov. Najvyššia v našej histórii bola aj podpora neziskových organizácií, ktorá dosiahla viac ako 27 tisíc EUR.

Reinhold Knödl
Generálny riaditeľ, SGEF Česká a Slovenská republika
Elektrifikácia a nízkoemisná doprava
Elektrifikácia a nízkoemisná doprava
Energetická účinnosť a fotovoltaika
Energetická účinnosť a fotovoltaika
Zdravotníctvo a vzdelávanie
Zdravotníctvo a vzdelávanie
Cirkulárna ekonomika
Cirkulárna ekonomika