!css

Podklady pre rýchle schválenie financovania

Rýchlosť býva kľúčom úspechu. Vieme, že oceníte, keď schválenie obchodu získate bez zbytočných zdržaní a s čo najjednoduchšou administratívou. Spolu s Komerční bankou neustále hľadáme nové cesty a možnosti, aby sme i v tomto smere naplnili vaše očakávania.

Pre rýchle schválenie každého obchodu potrebujeme:
  • aktuálny výpis z obchodného registra, osvedčenie o pridelení koncesie, živnostenský list, potvrdenie o registrácii platcu dane, vždy v závislosti od právnej formy spoločnosti
  • informácie o financovanom predmete (ponuka, objednávka, kúpna zmluva)
  • ročné uzávierky, správy audítora, resp. daňové priznania za dve posledné uzatvorené účtovné/daňové obdobia
  • aktuálne účtovné výsledky bežného účtovného obdobia