!css

Processing of personal data

V súvislosti s platnou legislatívou GDPR sme vydali memorandum o tom, akým spôsobom nakladáme s osobnými údajmi našich klientov. Chceme, aby ste vedeli, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi ďalej nakladáme a na aké účely ich využívame. Nájdete tu tiež informácie o zdrojoch, z ktorých tieto údaje získavame, a takisto sa dozviete, komu tieto dáta môžeme poskytnúť.

Vaše osobné údaje spracovávame vždy transparentne, korektne, v súlade so zákonom a v rozsahu potrebnom na príslušný účel. Osobné údaje klientov bezpečne uchovávame, vždy len po nevyhnutne nutnú dobu.

Memorandum o spracování osobných údajov našich klientov

Memorandum o spracování osobných údajov našich zamestnancov
 

 


Kontakty na DPO KB v
České republice


Kontakty na DPO KB na Slovensku


Poštovní adresa:

Kancelář pověřence pro ochranu osobních údajů
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5
Česká Republika

Zodpovedná osoba pre ochranu
osobných údajov / DPO KB

Hodžovo námestie 1A
P.O.BOX 137
810 00 Bratislava
Slovenská republika


E-mailová adresa:


osobni_udaje@kb.cz


osobne_udaje@kb.sk


Telefon pro veřejnost (Infolinka KB):


v ČR: 800 521 521

ze zahraničí: +420 955 559 550


v SR: 0800 118 100
zo zahraničia: +421 259 277 505


Telefon pro zaměstnance KB/FSKB entit:


800 521 521

ze zahraničí: +420 955 559 550


+420 955 532 780