!css

Prečo sa k nám pridať

Dobrá tímová spolupráca je základ nášho úspechu. Ceníme si však prínos a jedinečnosť každého zamestnanca, preto ku každému uplatňujeme individuálny prístup.

Naším záujmom je rovnováha v pracovnom i osobnom živote, preto ponúkame rôzne formy pracovných úväzkov, a to najmä pri návrate z materskej a rodičovskej dovolenky a pri štúdiu. K naplneniu tohto cieľa smeruje i mnoho benefitov v našej ponuke.

Zázemie finančnej skupiny Société Générale ponúka našim zamestnancom ďalšie výhody ako je každodenná práca v medzinárodnom prostredí, účasť na skupinových stretnutiach alebo pracovné príležitosti v rámci Skupiny v ČR i v zahraničí.

Benefity

Z našej ponuky benefitov si každý zamestnanec vyberá podľa toho, čo ho baví alebo čo sa mu zdá užitočné:

  • 5 týždňov dovolenky, pre zamestnancov, ktorí pracujú v spoločnosti viac než 5 rokov, ďalší týždeň dovolenky navyše
  • Pružný pracovný čas
  • Sick days
  • Systém cafeteria pre vlastnú voľbu benefitov z oblasti stravovania, jazykových kurzov a príspevkov na šport, kultúru, dopravu, dovolenku, dôchodkové a životné pripoistenie a pod.
  • Výhodné podmienky vybraných produktov Skupiny Société Générale
  • Účasť na akciovom pláne Société Générale formou zamestnaneckých akcií
  • Dlhodobé plány vzdelávania

Ako sa uchádzať o zamestnanie u nás? 

Pozrite sa, aké voľné pozície na Slovensku a v Českej republike aktuálne obsadzujeme.

Ak nenájdete takú, aká by zodpovedala vášmu profilu a záujmu, zašlite na naše personálne oddelenie motivačný list spolu so štruktúrovaným životopisom.