!css
Footer

Právne informácie

Fakturačné a identifikačné údaje SGEF v ČR a vo Slovenské republike

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Sídlo: náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 61061344

DIČ: CZ61061344
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložke 43038
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. podniká na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky. Identifikačné údaje tejto organizačnej zložky sú:

Obchodná firma: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. – organizačná zložka



Sídlo: Hodžovo námestie1a, 811 06 Bratislava 1

IČO: 31785972
IČ DPH: SK2020270241

Organizačná zložka je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Po, vložke 687/B 

Právne informácie

Konateľ: Reinhold Knödl
Prokúra: 

Eva Jiránková
Pavel Buček
Zdeněk Kejval
Petr Němec
 

Vylúčenie zodpovednosti

Tieto stránky predstavujú aktuálny stav priebežného procesu ich tvorby. Napriek tomu, že zhromažďovaniu informácií, ktoré tieto stránky obsahujú, bola venovaná náležitá starostlivosť, nemôže SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. prevziať žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť alebo úplnosť informácií.

To platí i pre odkazy (linky), ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú na tieto stránky. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. nezodpovedá za obsah stránok, na ktorých sa odkaz na tieto stránky nachádza.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. nezodpovedá žiadnym spôsobom za škody, ktoré vznikli použitím alebo v dôsledku použitia informácií získaných na týchto stránkach. Vyhradzujeme si právo na zmenu informácií nachádzajúcich sa na týchto stránkach bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky ponuky, ktoré dostanete prostredníctvom týchto stránok, sú nezáväzné.

Odkazy na iné internetové stránky

Tieto internetové stránky obsahujú odkazy (tzv. linky) na iné internetové stránky. Pretože stránky, na ktoré tieto odkazy smerujú, nie sú vo vlastníctve ani správe našej spoločnosti, nenesie SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. žiadnu zodpovednosť za obsah takých stránok ani za ochranu vašich dát.

Obchodné označenia a ochranné známky
Všetky obchodné označenia a ochranné známky nachádzajúce sa a reprodukované na týchto internetových stránkach sú duševným vlastníctvom ich vlastníka a ich použitie tretími osobami podlieha jeho súhlasu.

Copyright
Obsah týchto stránok je chránený autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. nesmú byť zhotovované kópie obsahu, fotografií, mikrofilmov a ostatných častí týchto stránok v žiadnej forme, ak nie je uvedené inak.