!css

Právne informácie

Fakturačné a identifikačné údaje

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
sídlo: náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČO: 61061344
DIČ: CZ61061344

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložke 43038.

SGEF Slovensko

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. podniká na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky. Identifikačné údaje tejto organizačnej zložky sú:

obchodná firma: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. – organizačná zložka
sídlo: Hodžovo námestie 1a, 811 06 Bratislava 1
IČO: 31785972
IČ DPH: SK2020270241

Organizačná zložka je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, v oddiele Po, vložke 687/B. 

Právne informácie

Manažment spoločnosti

Konateľ: Reinhold Knödl 

Prokúra:
Pavel Buček
Eva Jiránková
Zdeněk Kejval
Libor Košíček
Pavel Němec
Petr Němec

Vylúčenie zodpovednosti

Tieto stránky predstavujú aktuálny stav priebežného procesu ich tvorby. Napriek tomu, že zhromažďovaniu informácií, ktoré tieto stránky obsahujú, bola venovaná náležitá starostlivosť, nemôže SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. prevziať žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť alebo úplnosť informácií.

To platí i pre odkazy (linky), ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú na tieto stránky. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. nezodpovedá za obsah stránok, na ktorých sa odkaz na tieto stránky nachádza.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. nezodpovedá žiadnym spôsobom za škody, ktoré vznikli použitím alebo v dôsledku použitia informácií získaných na týchto stránkach. Vyhradzujeme si právo na zmenu informácií nachádzajúcich sa na týchto stránkach bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky ponuky, ktoré dostanete prostredníctvom týchto stránok, sú nezáväzné.

Odkazy na iné internetové stránky

Tieto internetové stránky obsahujú odkazy (tzv. linky) na iné internetové stránky. Pretože stránky, na ktoré tieto odkazy smerujú, nie sú vo vlastníctve ani správe našej spoločnosti, nenesie SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. žiadnu zodpovednosť za obsah takých stránok ani za ochranu vašich dát.

Obchodné označenia a ochranné známky

Všetky obchodné označenia a ochranné známky nachádzajúce sa a reprodukované na týchto internetových stránkach sú duševným vlastníctvom ich vlastníka a ich použitie tretími osobami podlieha jeho súhlasu.

Copyright

Obsah týchto stránok je chránený autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. nesmú byť zhotovované kópie obsahu, fotografií, mikrofilmov a ostatných častí týchto stránok v žiadnej forme, ak nie je uvedené inak.