!css

Výrobcovia a distribútori

Société Générale Equipment Finance v Českej republike a na Slovensku pomáha dodávateľom a distribútorom financovaných predmetov k dosiahnutiu ich obchodných cieľov. Vďaka našim znalostiam trhu a komodít, obzvlášť v oblasti dopravy, strojov a zariadení a high-tech, dlhodobo patríme medzi kľúčových a spoľahlivých partnerov obchodníkov a výrobcov, z ktorých sa mnohí radia k celosvetovej špičke.

Spolu s vami zákazníkom navrhneme optimálne financovanie ich investičných zámerov, ktoré zohľadnia životnosť, morálne opotrebenie a intenzitu užívania komodity. Sme pripravení podieľať sa i na vašich marketingových a predajných aktivitách, a to napr. formou spoluúčasti na významných odborových veľtrhoch alebo predajných akciách.