!css

Výrobcovia a distribútori

Vďaka našim znalostiam trhu a komodít patríme medzi kľúčových a spoľahlivých partnerov dodavatelů a výrobcov financovaných predmetov, z ktorých sa mnohí radia k celosvetovej špičke.

Spolu s vami zákazníkom navrhneme optimálne financovanie ich investičných zámerov, ktoré zohľadnia životnosť, morálne opotrebenie a intenzitu užívania komodity. Sme pripravení podieľať sa i na vašich marketingových a predajných aktivitách, a to napríklad formou spoluúčasti na významných odborových veľtrhoch alebo predajných akciách.