!css

Financovanie s podporou Ministerstva hospodárstva

Financovanie s využitím dotačných programov

Rámec pre poskytovanie tohto typu úveru tvoria podpísané zmluvy o spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Jeho prostredníctvom je možné financovať predmety rôzneho druhu s tým, že spomínané 2 subjekty poskytujú dotáciu k ich obstaraniu. Jeho súčasťou je tiež výhodné all-risk poistenie s garantovanou výškou poistného po celý čas splácania.

Vďaka spoločnému prístupu ku klientom a úzkej spolupráci s Komerční bankou poskytujeme kvalifikované poradenstvo a ponúkame krátkodobé, dlhodobé i alternatívne spôsoby financovania.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ