!css

Komerčná banka

Komerční banka je materskou spoločnosťou Skupiny KB a súčasťou medzinárodnej skupiny Société Générale. Patrí medzi popredné bankové inštitúcie v Českej republike a v regióne strednej a východnej Európy. Ako univerzálna banka poskytuje služby v oblasti retailového, podnikového a investičného bankovníctva.

Spolupráca Société Générale Equipment Finance s Komerční bankou sa datuje od roku 2003. V roku 2011 sa SGEF stala dcérskou spoločnosťou KB, ktorá odkúpila väčšinový podiel. Interné procesy sú nastavené tak, aby sme fungovali ako dobrí obchodní partneri. S KB tiež zdieľame expozície na významných veľtrhoch a realizujeme spoločné reklamné a predajné kampane.

Zdieľame klientské informácie a know-how, čo nám u spoločných klientov umožňuje pripravovať ponuky rýchlejšie a obchody schvaľovať s obmedzenými administratívnymi nárokmi.

Nezáleží tak na tom, či so žiadosťou o financovanie oslovíte bankového poradcu KB, alebo obchodného manažéra SGEF. Vždy vám poskytneme kvalifikované poradenstvo a najvhodnejší produkt, či už riešite krátkodobé, dlhodobé alebo alternatívne spôsoby financovania.