!css

Energetická účinnosť a fotovoltaika

Udržateľná budúcnosť je jedným z hlavných pilierov našej spoločenskej zodpovednosti. Sme presvedčení, že zmena prístupu k životnému prostrediu, na ktorom trvá nielen nastupujúca generácia, ale v konečnom dôsledku aj naši obchodní partneri, klienti a zamestnanci, si vyžaduje nový prístup k financovaniu.

V mnohých krajinách preto financujeme tisíce solárnych panelov a zároveň všetko koordinujeme s poprednými prevádzkovateľmi energetických sústav. Poskytujeme tak štruktúrované finančné riešenie rozsiahlych projektov a podporujeme zákazníkov, ktorí chcú udržateľným spôsobom znižovať spotrebu energie vo svojich výrobných podnikoch a znižovať uhlíkovú stopu po celom svete.

#Fotovoltaika  #Osvetlenieakoslužba  #Energetickáúčinnosť


 

#Fotovoltaika  #Energetickáúčinnost