!css

Operatívny leasing

Operatívny leasing je správnou voľbou pre každého, kto preferuje užívanie predmetu iba na určitý čas, plánuje pravidelnú obnovu investičného majetku alebo pre toho, kto zariadenie potrebuje výhradne na splnenie určitej zákazky. Nájomca po skončení zmluvy predmet nájmu vracia späť a väčšinou ho hneď nahradí novým, ale má tiež možnosť odkúpiť ho alebo predĺžiť zmluvu. Zabezpečenie servisu a rizík spojených s prevádzkou predmetu leasingu je vždy predmetom individuálnej dohody.

Výhody pre vás:


 • Zachovanie likvidity
  Predmet kúpi SGEF, vaše vlastné zdroje a úverové rámce zostanú nedotknuté.
 • Splácanie z výnosu investície
  Splátky začínate hradiť až po prevzatí, teda zo zdrojov, ktoré získate používaním predmetu leasingu.
 • Operatívny leasing nezvyšuje podiel cudzích zdrojov vo vašej súvahe
  Vlastníkom predmetu je SGEF, ktorá má predmet vo svojej súvahe a realizuje odpisy. Leasingové splátky na vašej strane vstupujú iba do vášho výkazu ziskov a strát.
 • Preberáte do užívania nové strojové zariadenie alebo nový dopravný prostriedok a vraciate použitý
  Nemusíte tak riešiť predaj alebo ďalšie použitie predmetu a zákazky môžete realizovať vždy pomocou najmodernejších technológií a najnovších zariadení.
 • Jednoduché plánovanie cash-flow
  Leasingové platby sú fixné a ľahko predpovedateľné.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ