!css

Zpracování osobních údajů

V souvislosti s aktuálně platnou legislativou GDPR jsme vydali memorandum o tom, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a k jakým účelům je využíváme. Najdete zde také informace o zdrojích, z nichž tyto údaje získáváme, a rovněž se dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu se zákonem a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Osobní údaje klientů bezpečně uchováváme a to vždy jen po nezbytně nutnou dobu.

Doporučujeme vám seznámit se s informacemi obsaženými v Memorandu o zpracování osobních údajů, který najdete níže.

Memorandum o zpracování osobních údajů našich klientů

Memorandum o zpracování osobních údajů našich zaměstnanců

 

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel. 234 665 111
www.uoou.cz