!css

High-tech a zdravotnícké vybavenie

Špecializácia SGEF v tejto oblasti zahŕňa financovanie:

  • Informačných technológií - hardware & software
  • Kancelárskej techniky

Hardware

V oblasti IT financujeme súbory HW – počítače, notebooky, aktívne sieťové prvky a periférne zariadenia, dodávané poskytovateľovi IT alebo IT služieb, a to klientom všetkých typov z podnikateľskej sféry a verejného sektora.

Software

Pre financovanie softwaru je možné zvoliť úver alebo odkúpenie pohľadávky.

Postúpenie pohľadávky predstavuje prefinancovanie priameho vzťahu medzi dodávateľom a konečným používateľom. Dodávateľ vystaví faktúru spolu s predpisom splátok a pohľadávku, ktorá mu týmto vznikne, postúpi na nás. Konečný používateľ potom hradí splátky priamo nám.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ