!css

Elektrifikácia a nízkoemisná doprava

Reagujeme na potreby našich klientov, ktorí pri svojom podnikaní stále viac využívajú elektrickú energiu. Vďaka partnerstvu s poprednými výrobcami a dodávateľmi v tomto odvetví ponúkame vhodné finančné riešenia na obstaranie dobíjacích staníc elektromobilov, vrátane hardwaru, cloudových služieb a ich údržby.

Zníženie emisií podporujeme taktiež financovaním elektrických vysokozdvižných vozíkov, elektrobusov, autobusov na plynový pohon a ďalších prostriedkov verejnej dopravy. Verejná hromadná doprava je jednou z tých oblastí, v ktorej v súčasnej dobe realizujeme najväčší objem investícií s pozitívnym dopadom na kvalitu života.

Sme tiež jedným z významných poskytovateľov nebankového financovania rôznych typov lokomotív, vagónov a vagónových jednotiek pre osobnú a nákladnú železničnú dopravu.