!css

Kariéra v Skupine KB a SG

Société Générale je jednou z najväčších finančných skupín v eurozóne. V 61 krajinách sveta zamestnáva 133-tisíc pracovníkov, z toho v Českej republike a na Slovensku viac ako 7-tisíc.

Spoločenská zodpovednosť sa odráža v jej firemnej kultúre a v prístupe k zamestnancom i klientom. Rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, vek, rodinný stav či národnosť sú samozrejmosťou.

Všetci zamestnanci majú možnosť kontinuálneho profesijného a osobného rozvoja, výraznej podpore sa teší interná mobilita.

Komerční banka stabilne patrí medzi najžiadanejších zamestnávateľov v Českej republike.