!css

Staráme sa o budúcnosť

V prospech našej planéty i spoločnosti sa ako finančný partner podieľame na premene energetiky, ktorá je srdcom globálneho hospodárstva.

V nasledujúcich piatich rokoch sa spolu s našimi obchodnými partnermi a klientmi zameriame na zvýšenie podielu udržateľného podnikania v našom portfóliu. Podporíme využívanie prírodných zdrojov a opätovné použitie komponentov šetrných k životnému prostrediu. Spolu s naším medzinárodným tímom vytvoríme firemnú kultúru udržateľných pracovných postupov.

Prijali sme ambicióznu stratégiu spoločenskej zodpovednosti SGEF nazvanú

"Starostlivosť a starosť o BUDÚCNOSŤ" (Care and Dare about the FUTURE)


Náš prístup je postavený na štyroch pilieroch:

BUDOVAŤ - ROZŠIROVAŤ - OPÄTOVNE POUŽÍVAŤ - ŽIŤ (build - scale - reuse - live):
BUDOVAŤ – BUILD

Spoločnosť SGEF bude "preferovaným partnerom pre nové a udržateľné podnikanie" v segmente B2B v každom podnikateľskom sektore a zákazníckom segmente.

ROZŠIROVAŤ - SCALE

Spolu s našimi klientmi a obchodnými partnermi budeme ďalej "rozširovať existujúce portfólio financovania v oblasti udržateľných zdrojov".

OPÄTOVNE POUŽÍVAŤ - REUSE

Budeme ďalej rozvíjať "riadenie životného cyklu zdrojov a využívania prostriedkov" tým, že do tohto procesu zapojíme aj našich klientov a obchodných partnerov.

ŽIŤ - LIVE

Aby sme splnili náš cieľ v oblasti spoločenskej zodpovednosti pre rok 2025, vytvoríme "firemnú kultúru, ktorá bude podporovať udržateľné pracovné postupy" - vnútri aj navonok firmy.

Prečo je pre nás dôležité zaistiť udržateľný rast?

Ako plníme našu CSR stratégiu 2025?