!css

Financované komodity

Pomáhame na svet vašim projektom na Slovensku aj v Česku. Financujeme investície do dopravnej, poľnohospodárskej, leteckej a železničnej techniky, rovnako ako do obrábacích, stavebných a polygrafických strojov. Významne sa podieľame aj na financovaní softvéru, hardvéru, kancelárskej techniky či medicínskych prístrojov.

Poskytujeme finančný a operatívny leasing, úver a finančné produkty spojené s financovaním aktív. Okrem toho zaisťujeme tiež komplexné poistenie financovaných predmetov v spolupráci s poprednými maklérskymi spoločnosťami a poisťovňami. 

Zameriavame sa na financovanie investícií v týchto oblastiach:

Dopravná technikaFinancovanie dopravnej techniky tvorí približne 40 % nášho portfólia. Dopravcom pomáhame s investíciami do ťahačov, návesov, prívesov, nákladných automobilov aj autobusov, ale tiež špeciálnych vozidiel, ako sú cisterny či podvalníky.

Stroje a zariadenia V segmente strojov a zariadení máme 25 rokov skúseností. Výhodne financujeme obrábacie centrá, stroje pre plastikársky a potravinársky priemysel, baliace, polygrafické a tlačiarenské stroje a ďalšie výrobné zariadenia.

Poľnohospodárska technika – Poľnohospodárom pomáhame financovať investície na zaobstaranie traktorov, kombajnov, mláťačiek a inej poľnohospodárskej či lesníckej techniky. Naši klienti sa radia medzi najväčších príjemcov dotácií. Sprostredkovávame poradenstvo na prípravu a podanie žiadostí o dotácie.

Stavebné stroje – Financujeme komplexnú ponuku stavebných a cestných strojov pre pozemné aj inžinierske staviteľstvo – rýpadlá, bagre, nakladače, vrtné súpravy, mobilné žeriavy, dozéry, dampery aj ďalšie špecializované stroje. Sezónnosť prác premietame do individuálne nastaveného splátkového kalendára.

High-tech a zdravotnícka technika - Máme unikátne znalosti a medzinárodné skúsenosti v oblasti financovania high-tech (hardvéru, softvéru aj kancelárskej techniky). Lekárom pomáhame s investíciami do zdravotníckeho zariadenia a vybavenia ordinácií (zubné ordinácie, optické prístroje, sonografy, tomografy, magnetické rezonancie, röntgeny, ultrazvuky či lasery). 

Silné finančné zázemie skupiny Société Générale nám umožňujú poskytovať služby na mieru požiadavkám klientov a kvalifikované poradenstvo pre riešenie investičných potrieb firiem aj podnikateľov. Oslovte obchodného manažéra SGEF, vždy pre vás spoločne nájdeme to najlepšie riešenie.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ