!css

Skupina Société Générale

Société Générale Equipment Finance je 100 % dcérskou spoločnosťou finančnej skupiny Société Générale, ktorá sa za 150 rokov svojej existencie stala jedným z najväčších európskych finančných zoskupení. Pôsobí v 61 krajinách celého sveta, zamestnáva 133 tisíc ľudí, obsluhuje približne 30 miliónov klientov. Poskytuje poradenstvo a služby individuálnym, firemným a inštitucionálnym klientom v týchto oblastiach:

 • retailové bankovníctvo vo Francúzsku s pobočkovou sieťou Société Générale, Crédit du Nord a Boursorama
 • medzinárodné retailové bankovníctvo, finančné služby a poistenie na rozvíjajúcich sa trhoch
 • podnikové a investičné bankovníctvo, privátne bankovníctvo, správa aktív a cenných papierov


Société Générale je súčasťou hlavných indexov spoločensky zodpovedného investovania: Dow Jones, Sustainability Index (európsky), FSTE4Good (celosvetový a európsky), Euronext Vigeo (celosvetový, európsky, pre eurozónu a francúzsky) a piatich zo STOXX ESG Leaders indexov.
www.societegenerale.com

Komerční banka na Slovensku

Súčasťou Société Générale je Komerční banka, ktorá je v Českej republike materskou spoločnosťou Skupiny KB.

Na Slovensku Komerční banka obsluhuje svojich korporátnych klientov prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky. Pobočka KB v Slovenskej republike sa orientuje na veľké a stredné firmy s obratom od 40 miliónov EUR. Pozícia pobočky KB v Slovenskej republike je v tejto oblasti silná, disponuje know-how materskej KB a využíva synergie v rámci skupiny KB aj SG, vďaka ktorým dokáže poskytovať svojim klientom komplexné finančné riešenia. Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky ponúka štandardné bankové služby, medzi ktoré patrí Cash Management, priame bankovníctvo, platobné karty, financovanie, produkty investičného bankovníctva a Trade Finance. Neoddeliteľnou súčastou ponuky služieb je individuálny osobný prístup a produkty šité na mieru podľa požiadaviek konktrétneho klienta.
www.koba.sk

Komerční banka v ČR

Patrí medzi popredné bankové inštitúcie u nás i v regióne strednej a východnej Európy. Ako univerzálna banka pokrýva retailové, podnikové a investičné bankovníctvo. Jej služby využíva

 • 1,6 milióna klientov
 • v 365 pobočkách
 • prostredníctvom 776 bankomatov.

Spoločnosti Skupiny KB ponúkajú špecializované služby v týchto ďalších oblastiach:

 • dôchodkové pripoistenie
 • stavebné sporenie
 • spotrebiteľské úvery
 • poistenie
 • leasing
 • factoring

Úzka spolupráca Komerční banky a SG Equipment Finance v Českej republike sa datuje od roku 2003. V roku 2011 KB odkúpila väčšinový podiel (50,1 %), zostávajúcich 49,9 % vlastní Société Générale Equipment Finance SA. Klientom toto partnerstvo prináša predovšetkým cenovo výhodné ponuky a obmedzenie administratívy nutné pre schválenie obchodu.
www.KB.cz