!css

Hlásenie poistnej udalosti

Ste klientom SGEF a uzatvorili ste prostredníctvom nás poistenie financovaného predmetu? V prípade vzniku poistnej udalosti spojenej s financovaným predmetom nás môžete kontaktovať 24 hodín denne na telefónnom čísle +421 2 2090 9860. 

Na tomto telefónnom čísle vám pomôžeme nielen s nahlásením poistnej udalosti, ale zároveň vám poskytneme asistenciu pri jej likvidácii. 

Formuláre jednotlivých poisťovní pre nahlásenie škody nájdete rozdelené podľa komodít na našich stránkach venovaných poisteniu.