!css

Úver

V rámci portfólia našich služieb poskytujeme aj finančné prostriedky na nákup vopred dohodnutého predmetu financovania, ktoré spravidla uhradí priamo na účet dodávateľa. Vlastníkom predmetu je od začiatku financovania zákazník, ktorý tiež realizuje daňové odpisy a predmet vedie vo svojej bilancii. Lehota splatnosti rovnako ako výška a konštrukcia splátok zodpovedá individuálnym potrebám každého klienta.

Máme podpísané zmluvy o spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, ktoré tvoria rámec pri spolufinancovaní projektov spojených s dotáciami a EIB (Európskej investičnej banky). Klienti tak môžu využiť úvery s dotačnou podporou v rámci rôznych programov. Zmluva s Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB) podporuje financovanie investícií malých a stredných podnikov, miest a obcí.

Aké sú výhody pres vás?

  • Vlastníkom predmetu sa stávate okamžite po jeho kúpe
  • Na zaobstaranie nového stroja či vozidla nemusíte vynakladať vlastné finančné zdroje
  • Dotačná podpora
  • Úverové financovanie môžete kombinovať s rôznymi dotačnými programami SR a EÚ
  • Variabilný splátkový kalendár
  • Lehota splácania nie je zákonom limitovaná
  • Splátky nie sú zaťažené DPH
  • Splátky úveru nepodliehajú žiadnej sadzbe dane z pridanej hodnoty

 

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ