!css

Financovanie s podporou CEB

Zmluva SGEF s Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB) podporuje financovanie investícií malých a stredných podnikov, miest a obcí.

Malé a stredné firmy do 250 zamestnancov môžu využiť zvýhodnené financovanie investícií smerujúcich do obnovy a rozšírenia výrobných zariadení v rámci programu „Vytvorenia a uchovania životaschopných pracovných miest“

Od roku 2022 je podpora CEB orientovaná aj na zelené investície podobne, ako je tomu pri iniciatíve EIB Climate Action.

Výhodou pre našich klientov je nižšia úroková sadzba (najmenej o 0,15 % oproti obvyklej ponuke), úrokové zvýhodnenie v rámci vypísaných programov, a to s nenáročnou administratívou a bez dodatočných podkladov pre schválenie. Klientov pri komunikácii s CEB plne zastupuje SGEF.

Financovanie s podporou CEB možno využiť na všetky produkty v ponuke SGEF, teda na finančný i operatívny lízing, úver a splátkový predaj. Získanie zvýhodneného financovania je rovnako jednoduché ako v prípade bežných produktov. Záujemca koná výhradne so SGEF, ktorá klientovi poskytne kvalifikované poradenstvo, oboznámi ho s podmienkami čerpania a zaistí jeho účasť v programe.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ