!css

Predstavujeme sa

Société Générale Equipment Finance patrí medzi popredné finančné spoločnosti v Českej republike a na Slovensku.

Financujeme investície v oblasti polygrafických, obrábacích, výrobných a stavebných strojov, poľnohospodárskej techniky a prostriedkov na hromadnú prepravu tovaru a osôb. Významný podiel nášho obchodu tvorí oblasť high-tech, teda hardvér, kancelárska technika a softvér. Máme skúsenosti aj s leteckou technikou, koľajovými vozidlami, nehnuteľnosťami, špeciálnymi projektmi a so štruktúrovaným financovaním.

Poskytujeme finančný leasing, operatívny leasing a úvery, a to i s využitím dotačnej podpory a operačných programov Európskej investičnej banky a českých štátnych inštitúcií. Okrem štandardných produktov klientom zabezpečujeme doplnkové služby, najmä komplexné poistenie.

V Českej republike prevádzkujeme šesť mimopražských pobočiek, na Slovensku dve. Staráme sa o takmer päť tisíc klientov, objem našich nových obchodov v roku 2020 dosiahol 469 miliónov eur (12,4 miliardy českých korun). Na rebríčku zostavovanom Českou leasingovou a finančnou asociáciou sa podľa výšky vstupného dlhu pravidelne umiestňujeme na popredných miestach.

Patríme do medzinárodnej finančnej skupiny Société Générale, našimi vlastníkmi sú Komerční banka a Société Générale Equipment Finance SA. Sme členmi Českej leasingovej a finančnej asociácie (ČLFA) a Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ALSSR).