!css

Predstavujeme sa

Société Générale Equipment Finance patrí medzi popredné finančné spoločnosti v Českej republike a na Slovensku.

Financujeme investície v oblasti polygrafických, obrábacích, výrobných a stavebných strojov, poľnohospodárskej techniky a prostriedkov na hromadnú prepravu tovaru a osôb. Významný podiel nášho obchodu tvorí oblasť high-tech, teda hardvér, kancelárska technika a softvér. Máme skúsenosti aj s leteckou technikou, koľajovými vozidlami, nehnuteľnosťami, špeciálnymi projektmi a so štruktúrovaným financovaním.

Poskytujeme finančný leasing, operatívny leasing a úvery, a to i s využitím dotačnej podpory a operačných programov Európskej investičnej banky a českých štátnych inštitúcií. Okrem štandardných produktov klientom zabezpečujeme doplnkové služby, najmä komplexné poistenie.

Naša história

2023 - uzavreli sme nové obchody vo výške 668 mil. EUR, z toho udržateľné investície tvorili 138 mil. EUR
2020 - dosiahli sme historicky najvyššieho trhového podielu 21,3%
2018 - akvizícia portfólia IKB Leasing SR
2011 - odkúpenie väčšinového podielu Komerční bankou
2008 - pobočka v Košiciach
1998 - vstup na slovenský trh a otvorenie pobočky v Bratislave
1996 - založenie spoločnosti v ČR pod značkou DB Leasing

V Českej republike prevádzkujeme šesť mimopražských pobočiek, na Slovensku dve. Staráme sa o takmer päť tisíc klientov, objem našich nových obchodov v roku 2023 dosiahol 668 miliónov eur (16 miliard českých korun). Na rebríčku zostavovanom Českou leasingovou a finančnou asociáciou sa podľa výšky vstupného dlhu pravidelne umiestňujeme na popredných miestach.

Patríme do medzinárodnej finančnej skupiny Société Générale, našimi vlastníkmi sú Komerční banka a Société Générale Equipment Finance SA. Sme členmi Českej leasingovej a finančnej asociácie (ČLFA) a Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ALSSR).