!css

Financovanie s podporou EIB

S Európskou investičnou bankou spolupracujeme už od roku 2004. Financovanie investícií SGEF s podporou EIB klientom prináša nižšiu úrokovú sadzbu (najmenej o 0,25 % oproti obvyklej ponuke), úrokové zvýhodnenie v rámci vypísaných programov, a to s nenáročnou administratívou a bez dodatočných podkladov pre schválenie. Klientov pri komunikácii s EIB plne zastupuje SGEF.

Podpora EIB je určená predovšetkým malým a stredným firmám do 250 zamestnancov, stredným korporáciám s menej než 3 000 zamestnancami, a to v Českej i Slovenskej republike. Celkové náklady projektu nesmú prekročiť 25 miliónov eur. Úrokovú dotáciu zo zdrojov EIB je možné získať na 100 % financovanej sumy v SGEF. Podrobné informácie o programe EIB pre malé a stredné podniky sú uvedené v prílohe [.doc, len v aj].

Od roku 2017 ponúkame v rámci dielčieho programu Climate Action financovanie energeticky úspornejších investícií. Tento program môžeme ponúknuť aj klientom zo štátneho sektoru, prípadne veľkým privátnym subjektom s počtom zamestnancov prevyšujúcim 3.000 zamestnancov. Podmienkou zaradenia je preukázanie energetickej úspory novo obstarávanej investície.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ