!css

Zdravotníctvo a vzdelávanie

Chceme sa stať kľúčovým hráčom vo vývoji riešení, ktoré prinášajú pozitívne výsledky a sú v súlade s novými trendmi, či už sa jedná o smart mestá, nové riešenia mobility alebo zdravotníctvo. Dôraz pritom kladieme na inklúziu a udržateľnosť.

Našim klientom a obchodným partnerom pomáhame uskutočňovať v praxi ekologické a sociálne projekty. Pripravujeme pre nich špeciálne programy financovania navrhnuté podľa ich potrieb. V roku 2022 sme na Slovensku a v Českej republike poskytli v zdravotníctve finančné prostriedky vo výške 2 milióna EUR.

 

#Pozitívnydopad   
#Financovaniesociálnychslužieb   
#Financovaniezdravotnýchslužieb