!css

Naše vedenie

Reinhold Knödl
Konateľ, generálny riaditeľ
Reinhold Knödl
Eva Jiránková
Prokuristka, obchodná riaditeľka pre high-tech a letectvo
Eva Jiránková
Pavel Buček
Prokurista, regionálny obchodný riaditeľ
Pavel Buček
Zdeněk Kejval
Prokurista, riaditeľ digitálnej transformácie
Zdeněk Kejval
Libor Košíček
Prokurista, regionálny obchodný riaditeľ
Libor Košíček
Pavel Němec
Prokurista, riaditeľ pre riadenie rizík
Pavel Němec
Petr Němec
Prokurista, Chief Operating Officer
Petr Němec
Reinhold Knödl
Reinhold Knödl
Konateľ, generálny riaditeľ

Reinhold Knödl získal vysokoškolský diplom na univerzite VWA v Regensburgu.

Svoje prvé pracovné skúsenosti získal v Sparkasse Regensburg v oddelení auditu rizík a následne v riadení rizík. V roku 1989 nastúpil ako regionálny obchodný manažér do GEFA, leasingovej spoločnosti Deutsche Bank. O päť rokov neskôr sa pridal k tímu pre medzinárodný marketing v Deutsche Credit Corporation, dcérskej spoločnosti Deutsche Bank v Chicagu. Ako Managing Director sa od roku 1996 podieľal na rozvoji leasingového obchodu skupiny Deutsche Bank v Českej republike a od roku 1998 na Slovensku, ktorý v roku 2001 odkúpila skupina Société Générale.

Od roku 2007 je Reinhold Knödl generálnym riaditeľom SGEF v Českej republike a na Slovensku.
 

Eva Jiránková
Eva Jiránková
Prokuristka, obchodná riaditeľka pre high-tech a letectvo

Eva Zvoníčková Jiránková absolvovala program MBA na Freie Universtät Teufen vo Švajčiarsku pod patronáciou VŠE v Prahe.

Prvé skúsenosti s leasingovým financovaním získala v českej leasingovej spoločnosti Master. Patrí k zakladajúcim členom Société Générale Equipment Finance v Českej republike. V roku 1995 tu začínala ako Senior Account Manager v oblasti financovania dopravnej techniky a výrobných technológií pre potravinársky priemysel.

Ako obchodná riaditeľka je Eva Jiránková od roku 2002 zodpovedná za financovanie technológií v oblasti high-tech v spolupráci s medzinárodnými výrobcami a distribútormi a za oblasť leteckej a železničnej techniky.  

Pavel Buček
Pavel Buček
Prokurista, regionálny obchodný riaditeľ

Pavel Buček na Vysokej škole technickej v Brne vyštudoval Strojnícku fakultu, odbor Prístrojová, regulačná a automatizačná technika, a Fakultu podnikateľskú, odbor Ekonomika riadenia priemyslu. Absolvoval štvorsemestrálny kurz práva na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a dvojročné postgraduálne manažérske štúdium na Brno Business School certifikovanej od The Nottingham Trend University.

Pavel Buček patrí k zakladajúcim členom Société Générale Equipment Finance v Českej republike. V roku 1995 nastúpil do Deutsche Bank v Prahe, aby sa podieľal na rozvoji DB Leasingu, predchodcu SGEF. Začínal tu ako radový zamestnanec, neskôr pracoval ako Account Manager, regionálny manažér a teraz zastáva funkciu obchodného riaditeľa pre región EAST a Slovensko.

Zdeněk Kejval
Zdeněk Kejval
Prokurista, riaditeľ digitálnej transformácie

Zdeněk Kejval absolvoval Fakultu medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.
Pred príchodom do Société Générale Equipment Finance pracoval jedenásť rokov v CAC Leasingu (UniCredit Leasing).

Cez Account Managera a vedúceho oddelenia sa tu vypracoval na pozíciu riaditeľa pre financovanie strojov a zariadení a riaditeľa pre korporátne financovanie. V rokoch 2003 – 2006 bol členom dozornej rady.
V roku 2006 Zdeněk Kejval prešiel do SGEF na pozíciu Head of Business Development, kde niekoľko rokov pracoval na stratégii a marketingu a bol menovaný za prokuristu spoločnosti. V súčasnosti je zodpovedný za digitálnu transformáciu spoločnosti vrátane využívania nových technológií a digitalizáciu procesov. 

Libor Košíček
Libor Košíček
Prokurista, regionálny obchodný riaditeľ

Libor Košíček vyštudoval Technickú univerzitu v Liberci a Internationales Hochschulinstitut v Nemecku. Absolvoval aj študijnú stáž na University of the West of England. Svoju kariéru začal v Škode Auto Mladá Boleslav. Do SGEF-u prvýkrát nastúpil v roku 1999, v rokoch 2007 – 2009 tu pôsobil ako obchodný riaditeľ na Slovensku. Z Bratislavy sa vrátil do Prahy v roku 2010, aby sa ujal vedenia PEMY, popredného európskeho poskytovateľa prenájmu úžitkových vozidiel.

Pavel Němec
Pavel Němec
Prokurista, riaditeľ pre riadenie rizík

Pavel Němec vyštudoval odbor Financie na Vysoké škole ekonomické v Prahe.

Svoju kariéru zahájil v roku 1999 v oddelení Riadenia rizík ČSOB, kde pôsobil na rôznych pozíciách od analytika po Risk manažéra a podieľal sa na tvorbe edukačných programov pre bankových poradcov a samotné oddelenie riadenia rizík.

V rokoch 2007–2013 a 2019–2021 pracoval v Komerční banke. Prvých päť rokov tu pôsobil ako Risk manažér a podieľal sa na riadení rizík pri najvýznamnejších obchodoch. Posledné tri roky bol ako Manažér Supervízie a prevencie rizika zodpovedný za koordináciu a rozvoj synergií v oblasti riadenia rizika medzi spoločnosťami Skupiny KB. Pozíciu

Riaditeľa pre riadení rizík v SGEFe zastával už v rokoch 2013-2019.

Petr Němec
Petr Němec
Prokurista, Chief Operating Officer

Petr Němec absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor Financie. Je držiteľom kvalifikácie ACCA so zameraním na IFRS (Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva) a titulu Executive MBA, ktorý získal na University of Pittsburgh.

Svoju úspešnú kariéru začal v poradenskej spoločnosti PRICEWATERHOUSECOOPERS, odkiaľ po šiestich rokoch odišiel z pozície manažéra v sekcii riadenia rizík a operačnej excellence. V rokoch 2004 – 2006 pôsobil ako riaditeľ sekcie Ekonomika a financie v ČEPS.

V roku 2007 Petr Němec prijal pracovnú ponuku SGEF, kde sa najprv ujal riadenia interných operácií a následne bol povýšený na finančného riaditeľa a prokuristu.