!css

Kde a ako pomáhame

Sme silná a úspešná medzinárodná spoločnosť a uvedomujeme si náš záväzok k prostrediu, v ktorom podnikáme a k spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Ročne financujeme investície za desiatky miliónov EUR, čím podporujeme rozvoj slovenských a českých firiem. Nezabúdame však na hendikepovaných alebo inak znevýhodnených jednotlivcov.

Prostredníctvom našej firemnej nadácie venujeme každoročne významnú finančnú čiastku na projekty neštátnych neziskových organizácií. V predchádzajúcich rokoch sme týmto spôsobom prispeli tornádom zničenej južnej Morave, ZOO Ostrava alebo organizácii Dobrá rodina podporujúcej náhradnú rodinnú starostlivosť.

Chuť pomáhať majú aj samotní zamestnanci, ktorí usporadúvajú vlastné zbierky finančného či materiálneho charakteru, pričom oni sami rozhodujú o tom kam podporu nasmerovať.

Každoročne tiež využívame  možnosti daňovej asignácie. Podporu vo výške 1 % z dane z príjmu smerujeme neziskovému sektoru na základe odporúčaní našich zamestnancov.