!css

Pomáhame

Sme silná a úspešná medzinárodná spoločnosť a uvedomujeme si náš záväzok k prostrediu, v ktorom podnikáme a k spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Ročne financujeme investície za desiatky miliónov EUR, čím podporujeme rozvoj slovenských a českých firiem. Nezabúdame však na hendikepovaných alebo inak znevýhodnených jednotlivcov.

Prostredníctvom našej firemnej nadácie venujeme každoročne významnú finančnú čiastku na projekty neštátnych neziskových organizácií. V predchádzajúcich rokoch sme týmto spôsobom prispeli organizácii Dobrá rodina podporujúcej náhradnú rodinnú starostlivosť alebo poradni Vigvam, ktorá pomáha vyrovnať sa s úmrtím blízkeho človeka.

Chuť pomáhať majú aj samotní zamestnanci, ktorí usporadúvajú vlastné zbierky finančného či materiálneho charakteru, pričom oni sami rozhodujú o tom kam podporu nasmerovať.

Každoročne tiež využívame  možnosti daňovej asignácie. Podporu vo výške 1 % z dane z príjmu smerujeme neziskovému sektoru na základe odporúčaní našich zamestnancov.