!css

Kde a ako pomáhame

Sme silná a úspešná medzinárodná spoločnosť a uvedomujeme si náš záväzok k prostrediu, v ktorom podnikáme a k spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Ročne financujeme investície za desiatky miliónov EUR, čím podporujeme rozvoj slovenských a českých firiem. Nezabúdame však na hendikepovaných alebo inak znevýhodnených jednotlivcov.

Dlhodobo spolupracujeme s Nadáciou Komerčnej banky, ktorá sa okrem iného zameriava na pomoc samoživiteľom a pestúnskym rodinám. Náš príspevok sme prostredníctvom troch neziskových organizácií - Rozum a cit, Barevný svět a Slunce svítí všem - rozdelili medzi 13 rodín v neľahkej životnej situácii.

Do dobročinných aktivít sa radi zapájajú aj naši zamestnanci. Spoločne podporujeme šteňa Derryho vo výcviku na asistenčného psa. Výcvik prebieha pod dohľadom všeobecne prospešnej spoločnosti Pomocné tlapky, ktorá vycvičených psov zadarmo odovzdáva do dlhodobého užívania vozíčkarom, nevidiacim ľuďom alebo pacientom so záchvatovým ochorením. Táto iniciatíva získala medzi zamestnancami veľký ohlas. Pravidelne zaznamenávame ušlé kilometre a prepočítavame ich na koruny, stretávame sa na dobročinných raňajkách a dražíme firemné elektrobicykle. 

Každoročne tiež využívame  možnosti daňovej asignácie. Podporu vo výške 1 % z dane z príjmu smerujeme neziskovému sektoru na základe odporúčaní našich zamestnancov.