!css

Poistenie

Poistenie predstavuje dôležitú doplnkovú službu našich finančných produktov. Od založenia spoločnosti spolupracujeme so všetkými poprednými poistiteľmi. Aby sme vám v tejto oblasti zabezpečili čo najväčší rozsah služieb a poradenstva, uzavreli sme zmluvu o spolupráci s poprednou maklérskou spoločnosťou OK GROUP Slovakia.

Hlavné výhody rámcovej poistnej zmluvy:

  • Zabezpečíme vám atraktívne poistné podmienky a široký rozsah poistného krytia.
  • Nemusíte uzatvárať samostatnú poistnú zmluvu.
  • Uzatvorenie a platenie poistenia je spojené s minimálnou administratívou. O všetko sa postaráme v rámci financovania konkrétneho predmetu, poistné zahrnieme do splátok leasingu či úveru.
  • Garantujeme pevnú cenu po celý čas trvania zmluvy, a to bez ohľadu na vzniknuté poistné udalosti.
  • Získate istotu, že financovaný predmet je poistený od okamihu, keď ho prevezmete.

Kliknutím na obrázok sa dozviete viac o zmluvných podmienkach poistenia podľa predmetu financovania

Spolupracujeme s týmito poisťovňami: