!css

Prezentačné materiály

Prezentačné listy

Pozrite sa, kto sme a čo robíme. Prezentačné listy pre jednotlivé segmenty si v prípade záujmu môžete aj stiahnuť, a to v anglickej verzii.

Prezentačné videá

Pozrite si naše videá.

Financovanie leteckej techniky

Čo sme v uplynulých rokoch dokázali na poli financovania leteckej techniky, aké uplatňujeme kritériá a kto sú investori? Odpovede nájdete v nasledujúcej brožúre:

Making your projects real

Výročné správy