!css

Úvěr

Poskytujeme také úvěry pro podnikatele a firmy na nákup strojů, technologií a vybavení. Vlastníkem je od počátku financování náš zákazník, který také provádí daňové odpisy a předmět vede ve své bilanci. Doba splatnosti stejně jako výše a konstrukce splátek úvěru odpovídá individuálním potřebám každého klienta.

Jsme smluvním partnerem PGRLF (Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu), EIB (Evropské investiční banky) a CEB (Rozvojové banky Rady Evropy). Klienti tak mohou využít úvěry s dotační podporou v rámci různých programů.

Jaké jsou výhody úvěru?

 • Vlastníkem předmětu se stáváte okamžitě po jeho koupi
  Na pořízení nového stroje či vozidla nemusíte vynakládat vlastní finanční zdroje
 • Dotační podpora při sjednání úvěru
  Úvěrové financování můžete kombinovat s různými dotačními programy ČR a EU
 • Variabilní splátkový kalendář
  Doba splácení není zákonem nijak limitována
 • Splátky nejsou zatíženy DPH
  Splátky úvěru nepodléhají žádné sazbě daně z přidané hodnoty

 

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ