!css

Podklady pro rychlé schválení financování

Rychlost bývá klíčem úspěchu. Víme, že oceníte, když schválení obchodu získáte bez zbytečných prodlev a s co nejjednodušší administrativou. Spolu s Komerční bankou neustále hledáme nové cesty a možnosti, abychom i v tomto směru naplnili vaše očekávání.

Pro rychlé schválení každého obchodu potřebujeme:
  • aktuální výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o přidělení koncese, živnostenský list, potvrzení o registraci plátce daně, vždy v závislosti na právní formě společnosti
  • informace o financovaném předmětu (nabídka, objednávka, kupní smlouva)
  • roční závěrky, zprávy auditora, resp. daňová přiznání za dvě poslední uzavřená účetní / daňová období
  • aktuální účetní výsledky běžného účetního období