!css

Pošlite nám nezáväzne dopyt

Odoslanie formulára nepredstavuje záväzné právne rokovania vedúce k uzavretiu a / alebo zmene a / alebo zrušenie zmluvy so spoločnosťou SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

V súvislosti s rokovaniami o zmluvnom vzťahu týmto udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom ponuky obchodu a služieb spoločností SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Tento súhlas udeľujete na dobu 1 roka od jeho udelenia.
captcha