!css

Operativní leasing

Operativní leasing je správnou volbou pro každého podnikatele nebo firmu, která preferuje užívání předmětu pouze na určitou dobu, plánuje pravidelnou obnovu investičního majetku nebo pro toho, kdo zařízení potřebuje výhradně na splnění určité zakázky. Nájemce po skončení smlouvy operativního leasingu předmět nájmu vrací zpět a většinou jej hned nahradí novým, ale má také možnost jej odkoupit nebo prodloužit smlouvu. Zajištění servisu a rizik spojených s provozem předmětu operativního leasingu je vždy předmětem individuální dohody.

Výhody operativního leasingu pro firmy a podnikatele:

 • Zachování likvidity společnosti
  Předmět zakoupíme my jako leasingová společnost, vaše vlastní zdroje a úvěrové rámce zůstanou nedotčeny.
 • Splácení z výnosu investice
  Splátky začínáte hradit až po převzetí, tedy ze zdrojů, které získáte používáním předmětu leasingu.
 • Operativní leasing nezvyšuje podíl cizích zdrojů ve vaší rozvaze
  Vlastníkem předmětu jsme my, provádíme odpisy a máme předmět v naší rozvaze. Leasingové splátky na vaší straně vstupují pouze do vašeho výkazu zisků a ztrát.
 • Přebíráte do užívání nové strojní zařízení nebo nový dopravní prostředek a vracíte použitý
  Nemusíte tak řešit prodej nebo další využití předmětu a zakázky můžete realizovat vždy s pomocí nejmodernějších technologií a nejnovějších zařízení.
 • Jednoduché plánování cash-flow
  Platby jsou u operativního leasingu fixní a snadno předpověditelné

 

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ