!css

Financování s podporou CEB

Smlouva SGEF s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) podporuje financování investic malých a středních podniků, měst a obcí.

Malé a střední firmy do 250 zaměstnanců mohou využít zvýhodněné financování investic směřujících do obnovy a rozšíření výrobních zařízení v rámci programu „Vytvoření a uchování životaschopných pracovních míst“. Municipalitám je určen program „Zlepšení životních podmínek v městských a venkovských oblastech“, v rámci něhož lze financovat rozvoj infrastruktury, sociálního a kulturního vybavení.

Financování s podporou CEB lze využít na všechny produkty v nabídce SGEF, tedy pro finanční i operativní leasing, úvěr a splátkový prodej. Získání zvýhodněného financování je stejně jednoduché jako v případě běžných produktů. Zájemce jedná výhradně se SGEF, která klientovi poskytne kvalifikované poradenství, seznámí ho s podmínkami čerpání a zajistí jeho účast v programu.

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ