!css

Naše vedení

Reinhold Knödl
Jednatel, generální ředitel
Reinhold Knödl
Eva Jiránková
Prokuristka, obchodní ředitelka pro high-tech a letectví
Eva Jiránková
Pavel Buček
Prokurista, regionální obchodní ředitel
Pavel Buček
Zdeněk Kejval
Prokurista, ředitel pro digitální transformaci
Zdeněk Kejval
Libor Košíček
Prokurista, regionální obchodní ředitel
Libor Košíček
Pavel Němec
Prokurista, ředitel pro řízení rizik
Pavel Němec
Petr Němec
Prokurista, provozní ředitel
Petr Němec
Reinhold Knödl
Reinhold Knödl
Jednatel, generální ředitel

Reinhold Knödl získal vysokoškolský diplom na univerzitě VWA v Regensburgu.

Své první pracovní zkušenosti získal ve Sparkasse Regensburg v oddělení auditu rizik a následně v řízení rizik. V roce 1989 nastoupil jako regionální obchodní manažer do GEFA, leasingové společnosti Deutsche Bank. O pět let později se přidal k týmu pro mezinárodní marketing v Deutsche Credit Corporation, dceřiné společnosti Deutsche Bank v Chicagu. Jako Managing Director se od roku 1996 podílel na rozvoji leasingového obchodu skupiny Deutsche Bank v České republice a od roku 1998 také na Slovensku. V roce 2001 odkoupila společnost Skupina Société Générale.

Od roku 2007 je Reinhold Knödl generálním ředitelem SGEF v České republice a na Slovensku.

Eva Jiránková
Eva Jiránková
Prokuristka, obchodní ředitelka pro high-tech a letectví

Eva Jiránková absolvovala program MBA na Freie Universtät Teufen ve Švýcarsku pod patronací VŠE v Praze.
První zkušenosti s leasingovým financováním získala v české leasingové společnosti Master. Patří k zakládajícím členům Société Générale Equipment Finance v České republice. V roce 1995 zde začínala jako Senior Account Manager v oblasti financování dopravní techniky a výrobních technologií pro potravinářský průmysl.
Jako obchodní ředitelka je Eva Jiránková od roku 2002 zodpovědná za financování technologií v oblasti high-tech ve spolupráci s mezinárodními výrobci a distributory a za oblast letecké a železniční techniky. 

Pavel Buček
Pavel Buček
Prokurista, regionální obchodní ředitel

Pavel Buček vystudoval na Vysokém učení technickém v Brně Strojní fakultu, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika, a Fakultu podnikatelskou, obor Ekonomika řízení průmyslu. Absolvoval čtyř semestrální kurz práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a dvouleté postgraduální manažerské studium na Brno Business School certifikované od The Nottingham Trend University.


Pavel Buček patří k zakládajícím členům Société Générale Equipment Finance v České republice. V roce 1995 nastoupil do Deutsche Bank v Praze, aby se podílel na rozvoji DB Leasingu, předchůdce SGEF. Začínal zde jako řadový zaměstnanec, později pracoval jako Account Manager, regionální manažer a nyní zastává funkci obchodního ředitele pro region EAST a Slovensko.
 

Zdeněk Kejval
Zdeněk Kejval
Prokurista, ředitel pro digitální transformaci

Zdeněk Kejval absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Před příchodem do Société Générale Equipment Finance pracoval jedenáct let v CAC Leasingu (UniCredit Leasing). Přes Account Managera a vedoucího oddělení se zde vypracoval na pozici ředitele pro financování strojů a zařízení a ředitele pro korporátní financování. V letech 2003–2006 byl členem dozorčí rady.

V roce 2006 přešel Zdeněk Kejval do SGEF na pozici Head of Business Development, kde se několik let věnoval strategii a marketingu a byl také jmenován prokuristou společnosti. Nyní je zodpovědný za digitální transformaci společnosti včetně využívání nových technologií a digitalizaci procesů.

Libor Košíček
Libor Košíček
Prokurista, regionální obchodní ředitel

Libor Košíček vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a Internationales Hochschulinstitut v Německu. Absolvoval také studijní stáž na University of the West of England. Svoji kariéru zahájil ve Škodě Auto Mladá Boleslav. Do SGEFu poprvé nastoupil v roce 1999, v letech 2007-2009 zde působil jako obchodní ředitel na Slovensku. Z Bratislavy se vrátil do Prahy v roce 2010, aby se ujal vedení PEMY, předního evropského poskytovatele pronájmu užitkových vozidel.

Pavel Němec
Pavel Němec
Prokurista, ředitel pro řízení rizik

Pavel Němec vystudoval obor Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Svoji kariéru zahájil v roce 1999 v ČSOB v oddělení řízení rizik, kde působil na různých pozicích od analytika po risk manažera a podílel se na tvorbě edukačních programů pro bankovní poradce a oddělení řízení rizik.

V letech 2007–2013 a 2019–2021 pracoval v Komerční bance. Prvních pět let zde působil jako Risk manažer a podílel se na řízení rizik u nejvýznamnějších obchodů. Poslední tři roky byl jako Manažer Supervize a prevence rizika zodpovědný za koordinaci a rozvoj synergií v oblasti řízení rizika mezi společnostmi Skupiny KB.

Pozici Ředitele pro řízení rizik ve SGEFu zastával již v letech 2013-2019.

Petr Němec
Petr Němec
Prokurista, provozní ředitel

Petr Němec absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. Je držitelem kvalifikace ACCA se zaměřením na IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) a titulu Executive MBA, který získal na University of Pittsburgh.

Svoji úspěšnou kariéru zahájil v poradenské společnosti PRICEWATERHOUSECOOPERS, odkud po šesti letech odešel z pozice manažera v sekci řízení rizik a operační excellence. V letech 2004–2006 působil jako ředitel sekce Ekonomika a finance v ČEPS.

V roce 2007 Petr Němec přijal pracovní nabídku SGEF, kde se nejprve ujal řízení interních operací a následně byl povýšen na finančního ředitele a prokuristu.