!css

Kariéra ve Skupině KB a SG

Société Générale je jednou z největších finančních skupin v eurozóně. V 61 zemích světa zaměstnává 133 tisíc pracovníků, z toho více než 7 tisíc v České republice a na Slovensku.

Společenská odpovědnost se odráží nejen v naší firemní kultuře, ale i v přístupu k zaměstnancům i klientům. Rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, věk, rodinný stav či národnost jsou u nás samozřejmostí.

Všichni zaměstnanci mají možnost kontinuálního profesního a osobního rozvoje, výrazně podporujeme i interní přesuny v rámci Skupiny KB a SG. 

Komerční banka patří dlouhodobě mezi nejžádanější zaměstnavatele v České republice.