!css

Výrobci a distributoři

Díky našim znalostem trhu a komodit patříme mezi klíčové a spolehlivé partnery dodavatelů a výrobců financovaných předmětů, z nichž se mnozí řadí k celosvětové špičce.

Společně s vámi zákazníkům navrhneme optimální financování jejich investičních záměrů, které zohlední životnost, morální opotřebení a intenzitu užívání komodity. Jsme připraveni podílet se i na vašich marketingových a prodejních aktivitách, a to například formou spoluúčasti na významných oborových veletrzích nebo prodejních akcích.