!css

Výrobci a distributoři

Société Générale Equipment Finance v České republice a na Slovensku napomáhá dodavatelům a distributorům financovaných předmětů k dosažení jejich obchodních cílů. Díky našim znalostem trhu a komodit, zvláště v oblasti dopravy, strojů a zařízení a high-tech, dlouhodobě patříme mezi klíčové a spolehlivé partnery obchodníků a výrobců, z nichž se mnozí řadí k celosvětové špičce.

Společně s vámi zákazníkům navrhneme optimální financování jejich investičních záměrů, které zohlední životnost, morální opotřebení a intenzitu užívání komodity. Jsme připraveni podílet se i na vašich marketingových a prodejních aktivitách, a to např. formou spoluúčasti na významných oborových veletrzích nebo prodejních akcích.