!css

Zdravotnictví a vzdělávání

Chceme se stát klíčovým hráčem ve vývoji řešení, která mají pozitivní dopad a jsou v souladu s novými trendy, ať už se jedná o chytrá města, nová řešení mobility nebo zdravotnictví. Důraz přitom klademe na inkluzi a udržitelnost.

Našim klientům a partnerům pomáháme uskutečňovat v praxi ekologické a sociální projekty. Připravujeme pro ně speciální programy financovaní navržené podle jejich potřeb. V roce 2022 jsme v České republice a na Slovensku poskytli ve zdravotnictví finanční prostředky ve výši 51 milionů korun.


#Pozitivnidopad   
#Financovanisocialnichsluzeb   
#Financovanizdravotnictvi