!css

Myslíme na budoucnost

You have refused the deposit of Youtube cookies on our site, so you cannot view this video. You can still authorize the deposit of cookies related to videos to access this content by clicking on this link (By authorizing Youtube Partners) : Cookies Management

Ve prospěch naší planety i společnosti se jako finanční partner podílíme na přeměně energetiky, která je srdcem globálního hospodářství.

"V nadcházejících pěti letech se spolu s našimi partnery a klienty zaměříme na zvýšení podílu udržitelného podnikání v našem portfoliu. Podpoříme využívání přírodních zdrojů a opětovné použití komponentů šetrných k životnímu prostředí. Spolu s naším mezinárodním týmem vytvoříme firemní kulturu udržitelných pracovních postupů."
Jochen Jehmlich, generální ředitel společnosti SGEF International

 

Přijali jsme ambiciózní strategii společenské odpovědnosti SGEF nazvanou

"Péče a starost o BUDOUCNOST" (Care and Dare about the FUTURE)


Náš přístup je postaven na čtyřech pilířích

BUDOVAT - ROZŠIŘOVAT - ZNOVU POUŽÍVAT - ŽÍT (build – scale – reuse - live):
BUDOVAT - BUILD

Společnost SGEF bude "preferovaným partnerem pro nové a udržitelné podnikání" v segmentu B2B v každém podnikatelském sektoru a zákaznickém segmentu.

ROZŠIŘOVAT - SCALE

Spolu s našimi klienty a partnery budeme dále "rozšiřovat naše stávající portfolio financování v oblasti udržitelných zdrojů".

ZNOVU POUŽÍVAT - REUSE

Budeme dále rozvíjet „řízení životního cyklu zdrojů a využívání prostředků “ tím, že do tohoto procesu zapojíme i naše klienty a partnery.

ŽÍT - LIVE    

Abychom splnili náš cíl v oblasti společenské odpovědnosti pro rok 2025, vytvoříme "firemní kulturu, která bude podporovat udržitelné pracovní postupy" - uvnitř i navenek firmy.