!css

Financování s podporou ČMZRB

Malým a středním podnikům poskytujeme výhodné financování investic do strojů a zařízení s podporou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v rámci programů Expanze a Úspora energie. Můžete tak získat podnikatelský úvěr bez úroku a s možností odkladu splátek jistiny.

Od 15.8.2019 nabízíme ještě výhodnější podmínky dotačních programů ČMZRB!

Podpora v programu Expanze 

Je určena malým a středním firmám do 250 zaměstnanců, a to především na rozjezd a rozvoj podnikání. Podporu je možné využít na nákup nových strojů a zařízení, k pořízení staveb určených k podnikání, technologických postupů, licencí a software.

Spolupráce SGEF a ČMZRB funguje na principu poskytnutí dvou úvěrů, přičemž úvěr od ČMZRB má tato kritéria:
  • 0% úrok
  • Výše úvěru 1 - 45 mil. Kč
  • Financování až do výše 45% způsobilých výdajů projektu*
  • Splatnost až 7 let s dobou odkladu splátek jistiny až 3,5 roku
  • Finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru (SGEF) až 1 mil. Kč (až do 100% úroků)

* Na zbylých 55% způsobilých výdajů projektu je možné zažádat o komerční úvěr u SGEF dle standardních podmínek.

Podpora v programu Úspora energie

Pomáhá firmám všech velikostí financovat projekty, které mají za cíl právě úsporu energie. Lze tak finančně podpořit například zavedení obnovitelných zdrojů energie, náhradu strojů a zařízení úspornějšími, výměny kotlů apod.

ČMZRB nabízí tyto podmínky:
  • Podpora bez úroku a bez poplatků
  • Výše úvěru 800 tis. - 30 mil. Kč
  • Financování až do výše 70% způsobilých výdajů projektu
  • Splatnost až 10 let s dobou odkladu splátek jistiny až na 4 roky
  • Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč 

 

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ