!css

Financování s podporou NRB

Malým a středním podnikům poskytujeme výhodné financování investic do strojů a zařízení s podporou Národní rozvojové banky (NRB) v rámci programů Expanze a Úspora energie. Můžete tak získat podnikatelský úvěr bez úroku a s možností odkladu splátek jistiny.

Podpora v programu Expanze 

Je určena malým a středním firmám do 250 zaměstnanců, a to především na rozjezd a rozvoj podnikání. Podporu je možné využít na nákup nových strojů a zařízení, k pořízení staveb určených k podnikání, technologických postupů, licencí a software.

Spolupráce SGEF a NRB funguje na principu poskytnutí dvou úvěrů, přičemž úvěr od NRB má tato kritéria:
 • 0% úrok
 • Výše úvěru 1 - 60 mil. Kč
 • Financování až do výše 45% způsobilých výdajů projektu*
 • Splatnost až 10 let s dobou odkladu splátek jistiny až 4 roky
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru (SGEF) až 4 mil. Kč (až do 100% úroků)

* Na zbylých 55% způsobilých výdajů projektu je možné zažádat o komerční úvěr u SGEF dle standardních podmínek.

Záruka v programu Expanze 

Program zjednodušuje přístup k úvěrům na financování investičních a provozních nákladů, zejména pak pořízení strojů a zařízení.

Spolupráce SGEF a NRB funguje na principu poskytnutí záruky za úvěr a má tato kritéria:
 • Záruka až do výše 80% uvěru poskytnutého SGEF
 • Výše zaručovaného úvěru 1 - 60 mil. Kč
 • Doba ručení až 10 let
 • Poskytnutí záruky zdarma
 • Bez poplatků za vedení resp. uplatnění záruky

Podpora v programu Úspora energie

Pomáhá firmám všech velikostí financovat projekty, které mají za cíl právě úsporu energie. Lze tak finančně podpořit například zavedení obnovitelných zdrojů energie, náhradu strojů a zařízení úspornějšími, výměny kotlů apod.

NRB nabízí tyto podmínky:
 • Podpora bez úroku a bez poplatků
 • Výše úvěru 500 tis. -  60 mil. Kč
 • Financování až do výše 70% způsobilých výdajů projektu, resp. 90% u projektů do 3 mil. Kč
 • Splatnost až 10 let s dobou odkladu splátek jistiny až na 4 roky
 • Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč 
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru (SGEF) až 4 mil. Kč (max. 15% výše úvěru)

 

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ