!css

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika je pro nás nezbytnou součástí udržitelného rozvoje.  Opětovné využívání zdrojů vnímáme jako zásadní pro přechod na čisté oběhové hospodářství. 

Spolu s našimi partnery usilujeme o to, aby byly vysloužilé části a komponenty starých strojů a zařízení znovu použity do nových výrobních procesů, a to způsobem prospěšným životnímu prostředí. Do naší nabídky finančních služeb jsme navíc přidali údržbu a modernizaci zdrojů, abychom prodloužili jejich životní cyklus.

„Podporou zelených investic chceme pomoci firmám, aby se transformovaly k ekologičtějšímu provozu. Recyklace zařízení na konci jejich životnosti udržitelným a odpovědným způsobem je jednou z cest, jak zmírnit dopady klimatické změny.“

Eva Jiránková, obchodní ředitelka SGEF zodpovědná za CSR

 

#Cirkularniekonomika 
#Spolecnesilnejsi