!css

Šetříme životní prostředí

Aktivně se zapojujeme do ochrany životního prostředí. Vypracovali jsme konkrétní plán opatření, pomocí kterých budeme v následujících letech redukovat naši uhlíkovou stopu. Tento plán zahrnuje nejen závazek k pravidelnému měření a sledování uhlíkové stopy, ale také stanovuje jasné kroky k jejímu snižování. Jeho prostřednictvím chceme dlouhodobě snižovat náš dopad na životní prostředí.

Akční plán je v souladu se strategií Skupiny Société Générale dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Identifikovali jsme hlavní zdroje emisí CO2 a připravili jsme postupy pro jejich redukci.

Naše cíle spadají do oblastí, které můžeme sami ovlivnit:
  1. Snížení spotřeby elektrické energie a tepla spotřebované v kancelářských prostorech - zaměření na energetický mix výhradně z obnovitelných zdrojů.
  2. Doprava zaměstnanců do zaměstnání a služební cesty - motivace zaměstnanců a jejich získání pro myšlenku úspor CO2.
  3. Služební cesty a vozidla – implementace nové strategie zaměřené na postupné snižování emisí produkované firemní flotilou.
  4. Snižování produkce odpadů – omezení spotřeby kancelářského papíru, eliminace používání jednorázových plastů.


V přiloženém dokumentu najdete náš podrobný Plán řízení uhlíkové stopy [pdf].

xy