!css

Finanční produkty

Při financování využíváme především:

Finanční leasing
Zpětný finanční leasing 
Operativní leasing
Úvěr
Financování s dotacemi pro zemědělce: PGRLF, PRV a Úspory energie
Financování s podporou EIB
Financování s podporou CEB
Financování s podporou NRB

K doplňkovým službám v našem portfoliu patří:

  • Pojištění – veškerý servis potřebný pro pojištění financovaných předmětů poskytujeme ve spolupráci s makléřskou společností Renomia
  • Treasury management – zajišťujeme úroková a kurzová rizika
  • Finanční poradenství – vyhodnocujeme nabídky a radíme s daňovou legislativou

Financování poskytujeme v Kč nebo EUR, volit můžete mezi pevnou a variabilní úrokovou sazbou. Variabilní úrokové sazby jsou vázány na vývoj referenční úrokové sazby (PRIBOR, EURIBOR). Splátkové kalendáře můžeme nastavit s pravidelnými nebo nepravidelnými splátkami, tak aby zohlednily nepravidelné či sezónní výkyvy vašich příjmů. Při stanovení celkové doby splácení nezapomínáme na potřeby klienta, ani na dobu a užívání předmětu investice.