!css

Finanční leasing 2020

Leasing představuje způsob financování, který je vhodný pro pořízení strojů, zařízení, dopravní techniky, zemědělských strojů a stavební techniky. Vlastníkem předmětu je po dobu trvání smlouvy SGEF, která realizuje odpisy a má předmět uvedený ve své rozvaze. Nájemce předmět ani budoucí závazky z leasingové smlouvy v rozvaze nevykazuje.

Finanční leasing a nová úprava DPH


Od 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která změnila odvod DPH leasingovou společností a nárok na její odpočet na straně nájemce.  Z pohledu zákona o DPH je klíčovým faktorem ekonomický smysl transakce.

Je-li zůstatková cena financovaného předmětu nízká či symbolická, dá se předpokládat, že klient bude mít zájem předmět odkoupit, a proto se jedná o dodání zboží. Pokud smlouva naplní charakter dodání zboží, leasingová společnost odvádí DPH z celého objemu splátek hned na začátku smlouvy.

Změna se týká smluv o finančním leasingu, u kterých došlo k převzetí předmětu po 1. 1. 2020.

Co to znamená pro nájemce


Jste-li plátcem DPH, vzniká vám nárok na odpočet DPH hned na začátku smlouvy, a to k souhrnu všech leasingových splátek a souvisejících plateb.

Z pohledu cash flow si můžete vybrat.

- Pokud chcete posílit své volné zdroje, úhradu částky odpovídající DPH si rovnoměrně rozložíte do splátek. 
- Preferujete-li co nejnižší splátky, částku odpovídající DPH zaplatíte v navýšené splátce po vratce DPH, případně o ni navýšíte akontaci.
- Při předčasném ukončení leasingové smlouvy bude třeba „vracet“ část DPH k nerealizovaným splátkám v daňovém přiznání, nezávisle na způsobu její úhrady.  

Bližší informace k novému pojetí DPH u finančního leasingu najdete v otázkách a odpovědích.

 

Výhody finančního leasingu


Zachování likvidity

- Předmět zakoupí SGEF, vaše vlastní zdroje a úvěrové rámce zůstanou nedotčeny.
- Splátky začínáte hradit až po převzetí, tedy z výnosů, které získáte používáním předmětu leasingu.

Variabilita leasingových splátek

- Leasing umožňuje nastavení splátek a splátkových kalendářů podle vašich potřeb.

Finanční leasing nezvyšuje podíl cizích zdrojů v rozvaze

- Vlastníkem předmětu je SGEF, provádíme odpisy a máme předmět ve své rozvaze.
- Leasingové splátky vstupují pouze do vašeho výkazu zisků a ztrát. Předmět ani budoucí závazky z leasingové smlouvy v rozvaze nevykazujete.

Posílení cash flow

- Když si částku odpovídající DPH rozložíte do splátek a odpočet DPH uskutečníte na začátku smlouvy, získáte volné zdroje navíc.

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ