!css

Finanční leasing

Leasing představuje způsob financování, který je vhodný pro pořízení strojů, zařízení, dopravní techniky, zemědělských strojů a stavební techniky. Vlastníkem předmětu je po dobu trvání smlouvy SGEF. Realizujeme odpisy a máme předmět uvedený v naší rozvaze. Nájemce předmět ani budoucí závazky z leasingové smlouvy v rozvaze nevykazuje.

Výhody finančního leasingu


Zachování likvidity

 • Předmět zakoupí SGEF, vaše vlastní zdroje a úvěrové rámce zůstanou nedotčeny.
 • Splátky začínáte hradit až po převzetí, tedy z výnosů, které získáte používáním předmětu leasingu.
   

Variabilita leasingových splátek

 • Leasing umožňuje nastavení splátek a splátkových kalendářů podle vašich potřeb.
   

Finanční leasing nezvyšuje podíl cizích zdrojů v rozvaze

 • Vlastníkem předmětu je SGEF, provádíme odpisy a máme předmět ve své rozvaze.
 • Leasingové splátky vstupují pouze do vašeho výkazu zisků a ztrát. Předmět ani budoucí závazky z leasingové smlouvy v rozvaze nevykazujete.
   

Posílení cash flow

 • Když si částku odpovídající DPH rozložíte do splátek a odpočet DPH uskutečníte na začátku smlouvy, získáte volné zdroje navíc.
   

Finanční leasing a DPH

Od 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která změnila odvod DPH leasingovou společností a nárok na její odpočet na straně nájemce.  Z pohledu zákona o DPH je klíčovým faktorem ekonomický smysl transakce.

Je-li zůstatková cena financovaného předmětu nízká či symbolická, dá se předpokládat, že klient bude mít zájem předmět odkoupit, a proto se jedná o dodání zboží. Pokud smlouva naplní charakter dodání zboží, leasingová společnost odvádí DPH z celého objemu splátek hned na začátku smlouvy.

Co to znamená pro nájemce

Jste-li plátcem DPH, vzniká vám nárok na odpočet DPH hned na začátku smlouvy, a to k souhrnu všech leasingových splátek a souvisejících plateb.

Z pohledu cash flow si můžete vybrat:

 • Pokud chcete posílit své volné zdroje, úhradu částky odpovídající DPH si rovnoměrně rozložíte do splátek. 
 • Preferujete-li co nejnižší splátky, částku odpovídající DPH zaplatíte v navýšené splátce po vratce DPH, případně o ni navýšíte akontaci.
 •  
 • Při předčasném ukončení leasingové smlouvy bude třeba „vracet“ část DPH k nerealizovaným splátkám v daňovém přiznání, nezávisle na způsobu její úhrady.  
Bližší informace k současnému pojetí DPH u finančního leasingu najdete v otázkách a odpovědích.

 

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ