!css

Staráme sa o budúcnosť

You have refused the deposit of Youtube cookies on our site, so you cannot view this video. You can still authorize the deposit of cookies related to videos to access this content by clicking on this link (By authorizing Youtube Partners) : Cookies Management

V prospech našej planéty i spoločnosti sa ako finančný partner podieľame na premene energetiky, ktorá je srdcom globálneho hospodárstva.

"V nasledujúcich piatich rokoch sa spolu s našimi obchodnými partnermi a klientmi zameriame na zvýšenie podielu udržateľného podnikania v našom portfóliu. Podporíme využívanie prírodných zdrojov a opätovné použitie komponentov šetrných k životnému prostrediu. Spolu s naším medzinárodným tímom vytvoríme firemnú kultúru udržateľných pracovných postupov."
Jochen Jehmlich, generálny riaditeľ spoločnosti SGEF International

 

Prijali sme ambicióznu stratégiu spoločenskej zodpovednosti SGEF nazvanú

"Starostlivosť a starosť o BUDÚCNOSŤ" (Care and Dare about the FUTURE)


Náš prístup je postavený na štyroch pilieroch

BUDOVAŤ - ROZŠIROVAŤ - OPÄTOVNE POUŽÍVAŤ - ŽIŤ (build - scale - reuse - live):
BUDOVAŤ – BUILD

Spoločnosť SGEF bude "preferovaným partnerom pre nové a udržateľné podnikanie" v segmente B2B v každom podnikateľskom sektore a zákazníckom segmente.

ROZŠIROVAŤ - SCALE

Spolu s našimi klientmi a obchodnými partnermi budeme ďalej "rozširovať existujúce portfólio financovania v oblasti udržateľných zdrojov".

OPÄTOVNE POUŽÍVAŤ - REUSE

Budeme ďalej rozvíjať "riadenie životného cyklu zdrojov a využívania prostriedkov" tým, že do tohto procesu zapojíme aj našich klientov a obchodných partnerov.

ŽIŤ - LIVE

Aby sme splnili náš cieľ v oblasti spoločenskej zodpovednosti pre rok 2025, vytvoríme "firemnú kultúru, ktorá bude podporovať udržateľné pracovné postupy" - vnútri aj navonok firmy.