!css

Myslíme na budoucnost

Ve prospěch naší planety i společnosti se jako finanční partner podílíme na přeměně energetiky, která je srdcem globálního hospodářství.

V nadcházejících pěti letech se spolu s našimi partnery a klienty zaměříme na zvýšení podílu udržitelného podnikání v našem portfoliu. Podpoříme využívání přírodních zdrojů a opětovné použití komponentů šetrných k životnímu prostředí. Spolu s naším mezinárodním týmem vytvoříme firemní kulturu udržitelných pracovních postupů.

Přijali jsme ambiciózní strategii společenské odpovědnosti SGEF nazvanou

"Péče a starost o BUDOUCNOST" (Care and Dare about the FUTURE)


Náš přístup je postaven na čtyřech pilířích:

BUDOVAT - ROZŠIŘOVAT - ZNOVU POUŽÍVAT - ŽÍT (build – scale – reuse - live):
BUDOVAT - BUILD

Společnost SGEF bude "preferovaným partnerem pro nové a udržitelné podnikání" v segmentu B2B v každém podnikatelském sektoru a zákaznickém segmentu.

ROZŠIŘOVAT - SCALE

Spolu s našimi klienty a partnery budeme dále "rozšiřovat naše stávající portfolio financování v oblasti udržitelných zdrojů".

ZNOVU POUŽÍVAT - REUSE

Budeme dále rozvíjet „řízení životního cyklu zdrojů a využívání prostředků “ tím, že do tohoto procesu zapojíme i naše klienty a partnery.

ŽÍT - LIVE    

Abychom splnili náš cíl v oblasti společenské odpovědnosti pro rok 2025, vytvoříme "firemní kulturu, která bude podporovat udržitelné pracovní postupy" - uvnitř i navenek firmy.

Proč je pro nás důležité zajistit udržitelný růst?

Jak plníme naši CSR strategii 2025?