!css

SGEF Slovensko uzatvorila dohodu o spolupráci s novým maklérom OK GROUP Slovakia

04/12/2020

Od 1. januára 2021 sa poistným maklérom pre klientov SGEF Slovensko stal OK GROUP Slovakia, a.s. Nahradí tak doterajšieho makléra spoločnosť Renomia, s.r.o

Pre klientov, ktorí majú predmet financovania poistený v rámcovej poistnej zmluve SGEF, sa nič nemení. Poistenie trvá naďalej až do ukončenia predmetnej zmluvy o financovaní.

V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, kontaktujte prosím zástupcu nového makléra na likvidacia@okgroup.sk, respektíve na telefónnom čísle +421 948 655 774.

Viac informácii ohľadom hlásenia poistnej udalosti nájdete na našich stránkach.