!css

Pavel Němec riaditeľom riadenia rizík v SGEFE

09/07/2021

Pozíciu Chief Risk Officer v spoločnosti SG Equipment Finance, poprednej spoločnosti českého a slovenského leasingového trhu, obsadí od 19. júla Pavel Němec.

SG Equipment Finance a jeho špecifiká riadenia rizík Pavel Němec pozná veľmi dobre, keďže tu už ako Riaditeľ pre riadenie rizík pôsobil v rokoch 2013–2019. Tentokrát sa zameria na zavádzanie nových regulatívnych požiadaviek, na podporu financovania nových predmetov a zelených investícií a na ďalšiu digitalizáciu procesov. Dohliadať bude na dokončenie projektu IRBA a bude sa taktiež venovať rozvoju spolupráce s Komerční bankou.

V KB pracoval v rokoch 2007–2013 a 2019–2021, naposledy ako Manažér supervízie a prevencie rizika, bol zodpovedný za koordináciu a rozvoj synergií v oblasti riadenia rizika medzi spoločnosťami Skupiny KB.

Svoju kariéru zahájil v roku 1999 v ČSOB v oddelení Riadenia rizík, kde pôsobil na rôznych pozíciách a podieľal sa na tvorbe edukačných programov.

Pavel Němec vyštudoval odbor Financie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Yvona Tošnerová, predchádzajúci CRO v SGEFe, prijala nové pracovné výzvy mimo Skupinu KB