!css

Poistenie elektroniky

Spoločnosť SG Equipment Finance (ďalej len SGEF) má pre poistenie elektroniky, ktoré sú predmetom financovania SGEF, dohodnuté dve rámcové zmluvy, a to u poisťovní:

Allianz slovenská poisťovňa a.s. (RPZ č. 491000387):

UNIQA pojišťovna, a.s. (RPZ č. 2738001258):

UNIQA  poišťovňa, a.s. (RPZ č. 800620):        

  • Všeobecné podmienky pre poistenie strojov (VPP-stroj)
  • Všeobecné podmienky pre poistenie elektronických zariadeni (VPP-elektronika)
  • Všeobecné podmienky pre poistenie požiaru (VPP-požiar)
  • Všeobecné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži (VPP-krádež)
  • Osobitné dojednania k RPZ 800620

 

Ak máte záujem poznať podrobné podmienky Vášho poistenia u Vami vybranej poisťovne, kliknite na odkaz príslušných Zmluvných podmienok poistenia.