!css

Pomáhame

Sme silná a úspešná medzinárodná spoločnosť a ako taká si uvedomujeme náš záväzok k prostrediu, v ktorom podnikáme, a k spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Ročne financujeme investície za miliardy korún, čím podporujeme rozvoj českých a slovenských firiem. Nezabúdame však na hendikepovaných alebo inak znevýhodnených jednotlivcov.

V rámci skupiny Komerční banky spolupracujeme s Nadáciou Istota, ktorej každoročne venujeme významnú finančnú sumu. Chuť pomáhať majú i sami naši zamestnanci, ktorí usporadúvajú vlastné zbierky, či už finančné, alebo hmotné, a rozhodujú o tom, kam podporu nasmerovať.

SGEF na Slovensku každoročne využíva možnosť daňovej asignácie. Ako právnická osoba tak venuje 1 % dane z príjmov na podporu fungovania neziskového sektora. Konkrétnych príjemcov pomoci nominujú samotní zamestnanci.