!css

Naša história

2018 - akvizícia portfólia IKB Leasing SR

2016 - 20 rokov na českom trhu

2015 - ponuka financovania s dotáciami Rozvojovej banky Rady Európy

2011 – odkúpenie väčšinového podielu Komerční bankou

2008 – pobočka v Košiciach

2004 – nové obchodné meno SG Equipment Finance s.r.o., začiatok spolupráce s EIB (Európska investičná banka) a EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj)

2003 – začatie spolupráce s Komerční bankou

1998 – vstup na slovenský trh a otvorenie pobočky v Bratislave

1996 – založenie spoločnosti v ČR pod značkou DB Leasing